Hufiec ZHP Miastko im. Harcerzy Polskich

Czuwaj!

4 maja br. w związku z wyborem nowego patrona Hufca ZHP Miastko komisja spośród .7 propozycji:

1.”Szare Szeregi”

2.”Bohaterów Harcerstwa”

3.”Harcerzy Polskich”

4.Danuta Siedzikówna „Inka”

5.Jan Bytnar „Rudy”

6.Krzysztof Kamil Baczyński

7.Maria Hrabowska

wytypowała „HARCERZY POLSKICH” i prosi o wyrażanie opinii, czy wybrany BOHATER spełnia oczekiwania naszego środowiska harcerskiego.