HFFA Zgrywus

REGULAMIN XXI HUFCOWEGO FESTIWALU FORM ARTYSTYCZNYCH ZGRYWUS

2018 – „Ze starego plecaka” Hufcowy Festiwal Form Artystycznych jest wydarzeniem kulturalnym o dużym znaczeniu w corocznej pracy zuchów i harcerzy Hufca ZHP Miastko. Podczas tej imprezy zuchy i harcerze mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego. Zachęcamy do przypomnienia sobie piosenek turystycznych i harcerskich. Tematyką przewodnią naszego festiwalu będzie harcerstwo „ Ze starego plecaka”.
Będziemy śpiewać, tańczyć, rozśmieszać scenkami, recytować wiersze.
Organizator: 6 DH „CZARNE RÓŻE” oraz Komenda Hufca ZHP Miastko przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Miastku Adresaci festiwalu: zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy
Cele:
1 pielęgnacja harcerskich korzeni i wzbogacenie harcerskich tradycji i obyczajów,
2 nawiązanie do korzeni harcerstwa, założycieli harcerstwa w Polsce
3 przypomnienie piosenek turystycznych i harcerskich z dawnych lat
4 kontynuacja tradycji i osiągnięć oraz dorobku artystycznego zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.
Termin: 7 kwiecień 2018 r.
godz. 10.00 do około godz. 15.00
Miejsce: Świetlica MGOK Miastko; ul. Bolesława Chrobrego 6, 77-200 Miastko
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE:
Piosenka.
1 Dobór piosenek prezentowanych powinien uwzględniać tematykę harcerską bądź turystyczną (mile widziane stare utwory harcerskie, „odkopane”, im starsze tym lepiej)
2 Uczestnicy: – zuchy (kl. 0-III) – harcerze (Szkoła Podstawowa) – harcerze starsi (Gimnazjum) – wędrownicy (Szkoła Ponadgimnazjalna).
3 Czas prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
4 Akompaniament do piosenek powinien być wykonywany za pomocą różnego rodzaju instrumentów muzycznych (także wykonanych samodzielnie).
5 Warunki uczestnictwa: – nadesłanie zgłoszenia na: k_prolejko@wp.pl (603358559 –Katarzyna Prolejko) w terminie maksymalnie do dn. 30 marca 2018r.
W zgłoszeniu należy podać kategorię w której występuje uczestnik i konkurencję, imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł utworu/prezentacji. – uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, – każda drużyna musi posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6 Organizatorzy zapewniają: – sprzęt nagłaśniający – NAGRANIA KONIECZNIE JAKO AUDIO (nie MP3!!!) – dyplomy i statuetki dla najlepszych, – dla każdego uczestnika słodki upominek
7. Na festiwal należy zabrać: – stroje i rekwizyty według woli występujących.
I REGULAMIN ŚPIEWAJĄCEJ SZÓSTKI ZUCHOWEJ
1 W prezentacji uczestniczy 5-8 zuchów (lub więcej)
2 Do prezentacji szóstka przygotowuje jeden utwór
3 Dobór repertuaru powinien odpowiadać możliwościom wykonawczym zuchów
4 Wystrój zespołu – zuchów powinien być zgodny z regulaminem mundurowym ZHP lub odpowiadać tematycznie wykonywanej prezentacji,
5. Prezentacja utworów odbywa się przy własnym akompaniamencie, a’capella lub z podkładem muzycznym.
II REGULAMIN ŚPIEWAJĄCYCH ZASTĘPÓW HARCERSKICH
1 W prezentacji uczestniczy zastęp harcerski składający się od 5 i więcej osób – harcerzy
2 Zastęp – harcerze prezentuje się w regulaminowym umundurowaniu ZHP.
3 Zastęp prezentuje jeden utwór o tematyce harcerskiej lub turystycznej (mile widziane stare utwory harcerskie, „odkopane”, im starsze tym lepiej)
4 Prezentacja utworów odbywa się przy własnym akompaniamencie, a’capella lub z podkładem muzycznym.
5 Dobór repertuaru powinien być dostosowany do możliwości wykonawczych zastępu.
III-IV REGULAMIN SOLISTÓW I DUETÓW
1 Wykonawcy solo oraz duet prezentują max dwa utwory solo i max. dwa utwory wykonywane w duecie o tematyce harcerskiej lub turystycznej (mile widziane stare utwory harcerskie, „odkopane”, im starsze tym lepiej)
2 Obowiązuje regulaminowe umundurowanie ZHP lub strój dostosowany do charakteru prezentowanego utworu.
3 Dobór repertuaru powinien być dostosowany do możliwości wykonawców.
4 Soliści i duety to dwie odrębnie oceniane konkurencje.
V REGULAMIN RECYTACJI WIERSZY
1 Uczestnicy prezentują wiersze twórczości własnej o tematyce dotyczącej powstawania harcerstwa, trudnych czasów dla ZHP lub czasów rozkwitu, powrotu do tradycji i wartości.
2 Każda drużyna wystawia do trzech utworów,
3 Zuchy mają możliwość zaprezentowania wiersza o dowolnej tematyce (nie musi to być twórczość własna)
VI REGULAMIN TAŃCÓW
1 Każda jednostka prezentuje max. dwa dowolnie wybrane układy taneczne ( do dowolnie wybranej muzyki)
2 Ilość uczestników w układzie tanecznym jest dowolna.
VII REGULAMIN KABARETÓW
1 Prezentowany kabaret powinien odpowiadać tematyce harcerskiej, turystycznej,
2 Jury będzie zwracać uwagę na oryginalność i niepowtarzalność występu.
VIII REGULAMIN Konkursu na „Najciekawsze , stare zdjęcie harcerskie”.
1. Każda drużyna/gromada może przysłać skan zdjęcia , które zostało wykonane podczas obozu/rajdu/biwaku/na zbiórce lub w innych okolicznościach dawno temu. Mogą to być fotografie waszych rodziców, dziadków lub kogoś z rodziny, kto był kiedyś harcerzem/harcerką.
2. Zdjęcie należy zeskanować. Format skanu zdjęcia : A4 , A5 lub A6.
3. Zdjęcie musi być potwierdzone przez drużynowych informacją,że skan jest zgodny z autentycznym zdjęciem i ,że należy do rodziny osoby skanującej.(wystarczy taka informację zamieścić na odwrotnej stronie).
4. Należy pod zdjęciem umieścić następujące informacje: zatytułować , co przedstawia, w którym roku zostało zrobione, w jakich okolicznościach.
5. Na odwrotnej stronie autor podaje swoje dane osobowe: imię , nazwisko, wiek, nazwę drużyny/ gromady, do której należy, miejscowość.
6. Można zaprezentować max. 10 prac z każdej drużyny.
7. Przy ocenie będą brane pod uwagę: oryginalność, ciekawość, pomysłowość.
8. Przewiduje się trzy pierwsze miejsca za najlepsze zdjęcia.
9. Prace należy przysłać w kopercie do 30 marca 2018r.
na adres: SP1 Miastko, ul.Bol.Chrobrego 7, 77-200 Miastko z informacją „Zgrywus”2018, do p.Katarzyny Prolejko-Pocheć.
Punktacja w konkursach:
Przy ocenie będą brane pod uwagę: dobór repertuaru, interpretacja utworu, własne pomysły, ruch sceniczny, dobór rekwizytów oraz stroju do wybranego utworu, ogólny wyraz artystyczny, regulaminowe umundurowanie, dykcja, intonacja, mile widziany doping drużyny,
CZUWAJ! Organizatorzy

Karta zgłoszenia – PRZESŁAĆ NA EMAILA K_prolejko@wp.pl
1 Nazwa drużyny ……………………………………………
2 Kategoria wiekowa …………………………………………………
3 Konkurencja …………………………….……………………………
4 Temat/tytuł utworu ………………………………………………….
5 Imiona i nazwiska występujących (w przypadku piosenki solo, duet) ………………………………………………………………………..

Dodaj komentarz