Ku Gwiazdom

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt. ” Ku Gwiazdom Aktywne wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie”            w ramach poddziałania  6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 29.02.2020

Dofinansowanie projektu:  1.846.364,92 zł

Partner Projektu:

Gmina Miastko ul. Grunwaldzka 1

77-200 Miastko

sekretariat@um.miastko.pl

 

Projekt zapewnia kompleksowe wspieranie rodziny z terenu powiatu bytowskiego (gminy Miastko Bytów, Parchowo) . W projekcie realizowane są działania na rzecz dzieci (7-11lat) i młodzieży              (12-20 lat). oraz rodziców lub opiekunów. Wsparciem zostanie objętych 50 rodzin oraz  100 dzieci                 i młodzieży. Projekt zakłada animację środowiskową, socjoterapię, rozwój kompetencji kluczowych, konsultacje ze specjalistami, a także włączanie do działań rodziców i opiekunów. W ramach działań planowane jest powstanie Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Hufiec ZHP Miastko, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny. Wsparcie dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu jest zaplanowane na podstawie Indywidualnego Programu Rozwoju opracowanego przez specjalistów na etapie rekrutacji uczestników. Rodziny otrzymają wsparcie w postaci m.in. konsultacji ze specjalistami.

Dodaj komentarz