O Nas/Kontakt

mi

Hufiec ZHP Miastko zrzesza obecnie około 150 harcerzy i harcerek z terytorium gminy Miastko, Kępice i Trzebielino. W ciągu roku jesteśmy widoczni na co tygodniowych zbiórkach harcerskich, rajdach, czy obozach. Bierzemy też udział w różnego rodzaju akcjach takich jak Zbiórki Żywności dla Banku Żywności w Chojnicach, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czy przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Kontakt:

Komenda Hufca ZHP Miastko
ul. Kujawska 1
77-200 Miastko
miastko@zhp.pl

Komendant:
hm. Lech Warsiński
dyrektor@osir-miastko.pl albo lech.warsinski@zhp.net.pl
tel. 607085351

Skarbnik:
phm. Elżbieta Mestek-Krupad
elzbieta.mestek-krupa@zhp.net.pl

Z-ca d/s Kształcenia:
hm. Aleksandra Sikorska
ola.sikor@wp.pl

Z-ca d/s Programowych:
phm. Aleksandra Dróżdż
drozdz.aleksandra@wp.pl

Członek KH:
phm. Kinga Rekowska
k.rekowska@zhp.net.pl

KONTO BANKOWE HUFCA
(przy przekazywania składek prosimy o dookreślenie w tytule za kogo)
BGŻ O/Miastko 70 2030 0045 1110 0000 0176 5700

Nowe konto Hufca od 11.03.2016 r.

Bank PKO SA 47 1240 5400 1111 0010 6663 3010

 

Obsługa strony:

pwd. Kamil Klasa
kontakt: klosu20@wp.pl lub 695847371