Podsumowanie spotkania

DSC09628

W ubiegły piątek odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości harcerstwa na terenie Hufca Miastko. W spotkaniu wzięło udział 18 osób, byli to przedstawiciele harcerzy z terenu gmin Miastko i Kępice.

Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem rozkazu komendanta Hufca, w którym powołane zostały na okres próbny dwie nowe jednostki harcerskie. Są to Próbna Gromada Zuchowa z Miastka pod przewodnictwem phm. Alekdandry Dróżdż oraz Próbna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Złote Echo” z Biesowic pod przewodnictwem sam. Doroty Krumplewskiej.

Następnie komendant w formie prezentacji przedstawił co działo się w Hufcu od maja 2014 roku, czyli od ostatniego Zjazdu Nadzwyczajnego.

Po prezentacji komendant przedstawił opinię Komendy Chorągwi na temat dalszej działalności Hufca, a potem własne propozycje na dalsze funkcjonowanie harcerstwa. W tym momencie rozpoczęła się debata, gdzie głos zabrali praktycznie wszyscy uczestnicy.

Wnioski z debaty:

 • harcerstwo potrzebuje nowych wolontariuszy, czyli instruktorów gotowych poprowadzić młodzież (wiek wolontariuszy 16-101), w ramach przypomnienia drużyny działają obecnie w czterech pionach wiekowych:
  – podstawówka I-III,
  – podstawówka IV-VI,
  – gimnazja,
  – szkoły średnie i wyższe,
  do każdej ze wspomnianych grup wiekowych poszukujemy instruktorów chętnych do działania!
 • większość wypowiadających się instruktorów jest przeciwna rozwiązaniu Hufca, druga opcja to zawiązanie Związku Drużyn na terenie Hufca, trzecia przejście drużyn pod Hufiec Bytów,
 • niezależnie od wyników Zjazdu, który odbędzie się w przyszły czwartek, potrzeba instruktorów do prowadzenia samej struktury (Związku Drużyn, albo Hufca), czyli potrzeba komendanta oraz osób od konkretnych zadań takich jak finansowych, programowych, czy poszukiwania nowych wolontariuszy na funkcje instruktorskie
Nowe drużynowe
Nowe drużynowe, świeżo po odczytaniu rozkazu : )

 

Dodaj komentarz