REGULAMIN XX HUFCOWEGO FESTIWALU FORM ARTYSTYCZNYCH ZGRYWUS 2017 – „Harcerze i Miastko”


            Hufcowy Festiwal Form Artystycznych jest wydarzeniem kulturalnym o dużym znaczeniu w corocznej pracy zuchów i harcerzy Hufca ZHP Miastko. Podczas tej imprezy zuchy i harcerze mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego. Zachęcamy do przypomnienia sobie piosenek turystycznych i harcerskich. Tematyką przewodnią naszego festiwalu będzie harcerstwo w nawiązaniu do 400 lecie nadania praw miejskich Miastku. Będziemy 400 minut śpiewać, tańczyć, rozśmieszać scenkami, recytować wiersze.


Organizator:
Komenda Hufca ZHP Miastko przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Miastku

Adresaci festiwalu:

zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy
Cele:
1 pielęgnacja harcerskich korzeni i wzbogacenie harcerskich tradycji i obyczajów,
2 nawiązanie do 400 lecia nadania praw miejskich Miastku
3 przypomnienie piosenek turystycznych i harcerskich,
4 kontynuacja tradycji i osiągnięć oraz dorobki artystycznego zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników.

Termin:
01.04.2016r. (sobota) godz. 10.00 do około godz. 15.00
Miejsce:
– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku – kino lub świetlica ul. B. Chrobrego (przy zgłoszeniach podamy dokładne miejsce)

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACYJNE
1 Dobór piosenek prezentowanych powinien uwzględniać tematykę harcerską bądź turystyczną

2 Uczestnicy:
– zuchy (kl. 0-III)
– harcerze (Szkoła Podstawowa)
– harcerze starsi (Gimnazjum)
– wędrownicy (Szkoła Ponadgimnazjalna).
3 Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
4 Akompaniament do piosenek powinien być wykonywany za pomocą różnego rodzaju instrumentów muzycznych (także wykonanych samodzielnie).

5 Warunki uczestnictwa:
– nadesłanie zgłoszenia elamestek@wp.pl (607 854 283 – Elżbieta Mestek-Krupa) w terminie maksymalnie do dn. 28 marca 2017r. W zgłoszeniu należy podać kategorię w której występuje uczestnik i konkurencję, imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł utworu/prezentacji.
– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
– każda drużyna musi posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6 Organizatorzy zapewniają:
– sprzęt nagłaśniający – NAGRANIA KONIECZNIE JAKO AUDIO (nie MP3!!!)
– dyplomy i statuetki dla najlepszych,

– dla każdego uczestnika słodki upominek
7. Na festiwal należy zabrać:
– stroje i rekwizyty według woli występujących.
I REGULAMIN ŚPIEWAJĄCEJ SZÓSTKI ZUCHOWEJ

1 W prezentacji uczestniczy 5-8 zuchów (lub więcej)
2 Do prezentacji szóstka przygotowuje jeden utwór
3 Dobór repertuaru powinien odpowiadać możliwościom wykonawczym zuchów
4 Wystrój zespołu – zuchów powinien być zgodny z regulaminem mundurowym ZHP lub odpowiadać tematycznie wykonywanej prezentacji,

 1. Prezentacja utworów odbywa się przy własnym akompaniamencie, a’capella lub z podkładem muzycznym.

II REGULAMIN ŚPIEWAJĄCYCH ZASTĘPÓW HARCERSKICH

1 W prezentacji uczestniczy zastęp harcerski składający się od 5 i więcej osób – harcerzy
2 Zastęp – harcerze prezentuje się w regulaminowym umundurowaniu ZHP.
3 Zastęp prezentuje jeden utwór o tematyce harcerskiej lub turystycznej
4 Prezentacja utworów odbywa się przy własnym akompaniamencie, a’capella lub z podkładem muzycznym.
5 Dobór repertuaru powinien być dostosowany do możliwości wykonawczych zastępu.
III-IV REGULAMIN SOLISTÓW I DUETÓW

1 Wykonawcy solo oraz duet prezentują max dwa utwory solo i max. dwa utwory wykonywane w duecie o tematyce harcerskiej lub turystycznej

2 Obowiązuje regulaminowe umundurowanie ZHP lub strój dostosowany do charakteru prezentowanego utworu.
3 Dobór repertuaru powinien być dostosowany do możliwości wykonawców.
4 Soliści i duety to dwie odrębnie oceniane konkurencje.
V REGULAMIN RECYTACJI WIERSZY

1 Uczestnicy prezentują wiersze twórczości własnej o tematyce dotyczącej Miastka, jego historii, nawiązaniu do 400-lecia nadania praw miejskich,

2 Każda drużyna wystawia do trzech utworów,
3 Zuchy mają możliwość zaprezentowania wiersza o dowolnej tematyce (nie musi to być twórczość własna)

VI REGULAMIN TAŃCÓW

1 Każda jednostka prezentuje max. dwa dowolnie wybrane układy taneczne ( do dowolnie wybranej muzyki)
2 Ilość uczestników w układzie tanecznym jest dowolna.
VII REGULAMIN KABARETÓW

1 Prezentowany kabaret powinien odpowiadać tematyce harcerskiej, turystycznej lub nawiązującej do obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Miastku

2 Jury będzie zwracać uwagę na oryginalność i niepowtarzalność występu.

 

VIII REGULAMIN PRAC PLASTYCZNYCH

 1. Każda drużyna/gromada prezentuje pracę plastyczną wykonaną w dowolnej formie nawiązującej do naszego Miastka i obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Miastku (praca na papierze min. o formacie A3 – prace będą wywieszone, lub w inny sposób zaprezentowane, więc żeby były widoczne)
 2. Można zaprezentować max. 3 prace z każdej drużyny.
 3. Prace należy złożyć do 28 marca 2017r. do Hufca (po ustaleniu telefonicznym z organizatorem – 607 854 283)

  Punktacja
  Przy ocenie będą brane pod uwagę:
  o dobór repertuaru,
  o interpretacja utworu, własne pomysły,
  o ruch sceniczny,
  o dobór rekwizytów oraz stroju do wybranego utworu,
  o ogólny wyraz artystyczny,
  o regulaminowe umundurowanie,
  o dykcja, intonacja,
  o mile widziany doping drużyny,

CZUWAJ! 
Organizatorzy 

Karta zgłoszenia – PRZESŁAĆ NA EMAILA
1 Nazwa drużyny ……………………………………………
2 Kategoria wiekowa …………………………………………………
3 Konkurencja …………………………….……………………………
4 Temat/tytuł utworu ………………………………………………….
5 Imiona i nazwiska występujących (w przypadku piosenki solo, duet) ………………………………………………………………………..

Dodaj komentarz