Zjazd sprawozdawczy

Uwaga!!!!1
Dnia 30 .11.2017r. o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbędzie się Zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Miastko. Listę członków Zjazdu sprawozdawczego z głosem decydującym z czynnym i biernym prawem wyborczym. do wglądu na naszej stronie http://miastkozhp.pl w zakładce „Rozkazy Komendanta” w rozkazie L13/2017

Dodaj komentarz